elektrikci teknisyeniCeza İnfaz kurumlarında çalışan memur kadrolarından biride Elektrik teknisyenleridir. Elektrik teknisyenleri kurumda elektrikle ilgili ortaya çıkan sorunların çözümünden sorumludur. Ayrıca kurum müdürünün verdiği diğer görevlerden de sorumludur. Ceza İnfaz Kurumlaruında çalışan elektrik teknisyenleri bekar ve çocuksuz 2200 TL civarı maaş almaktadır.

 

Not: Sitemizde yayınlanan bilgiler, yazının yazıldığı tarihte geçerli olan ve %100 net rakamlar verilmeyen ancak aşağı yukarı bu rakamlara tekabül eden miktarlardır. Yanlış gördüğünüz noktaları yorum yaparak tarafımıza bildirebilirsiniz.