gelir uman yardımcısıGelir Uzman Yardımcıları Maliye bakanlığına bağlı olarak çalışan Gelir İdaresi Başkanlıklarında çalışan kariyer mesleklerden biridir. Gelir Uzman Yardımcıları, Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemlerden kendilerine verilenleri yapar,

Görevleriyle ile ilgili mevzuatın uygulamada aksayan yönlerini ve bu konudaki görüş ve önerilerini yazılı olarak bildirir, İnceleme (Vergi incelemesi hariç), araştırma ve ekonomik-mali analiz yaparak genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapar.
Gelir Uzman yardımcısı maaşı bekar ve çocuksuzlar için ek odemesiz 2800 TL civarindadir

Not: Sitemizde yayınlanan maaşlar ve bilgiler yazının yayınlandığı tarih itibari ile gecerli olup, herhangi kesinliği yoktur