İdare memurları ceza infaz kurumlarında bir nevi stajyer müdürlük görevi görürler ve yasada belirtildiği şekilde kurum müdürünün verdiği görevleri yapar. Ceza infaz kurumlarında görev yapan memurlar arasında belkide en düşük maaş alan memurlardır ve bu miktar bekar ve çocuksuz 2100 TL civarıdır.

Not: Sitemizde yayınlanan bilgiler, yazının yazıldığı tarihte geçerli olan ve %100 net rakamlar verilmeyen ancak aşağı yukarı bu rakamlara tekabül eden miktarlardır. Yanlış gördüğünüz noktaları yorum yaparak tarafımıza bildirebilirsiniz.