imagesZabıt katipleri Adalet Bakanlığına bağlı olarak Adliyelerde ve Adalet Bakanlığının görevlendirdiği bakanlığa bağlı birimlerde çalışan Genel İdari Hizmetler sınıfına bağlı memurlardır. Zabıt katipleri mahkemelerde ve savcılıklarda genelde kalem işleri yaparlar.
Zabıt katiplerinin maaşları lise, önlisans ve Lisans mezunlarında farklılık göstermekle birlikte bu farklar arasında rakamsal olarak çok bir fark yoktur.
Devamını Oku

1Eski adı ile gardiyan yeni adıyla ise infaz koruma memurları cezaevlerinin güvenliği, hükümlülerin ihtiyaçları, denetimli serbestlikte yürütülen kalem işleri ile denetleme işleri başta olmak üzere Adalet Bakanlığının görevlendirdiği işlerde çalışan 657 sayılı Devlet Memurları kanuna tabi, Genel idari Hizmetler sınıfında yer alan bir memuriyet şeklidir.
Devamını Oku